Aanvullende voorwaarden van toepassing op partycentrum

Voor evenementen dan wel afspraken voor de betreffende evenementen zijn, naast de reeds in de algemene voorwaarden vermelde voorwaarden, de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

AP-1. Algemene bepalingen

AP-1.1
Het strooien van confetti en/of serpentine is niet toegestaan.
AP-2. Betalingen

AP-2.1
75% van het totaalbedrag, vermeld in de offerte, dient een week voor aanvang van het evenement te zijn voldaan. Het restantbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
AP-2.2
Het in de offerte vermelde aantal personen zal, ondanks de opkomst tijdens het evenement, in rekening worden gebracht. Eventuele wijzigingen in het aantal personen kunnen voorafgaande aan het evenement worden gemaakt. Dit dient echter uiterlijk 1 week voor aanvang van het evenement schriftelijk in ons bezit te zijn.
AP-2.3
Drankjes van artiesten en/of bandleden en/of DJ worden achteraf verrekend bij de organisator.
AP-3. Afzeggingen

AP-3.1
Afzeggingen dienen uiterlijk 4 weken voor de aanvang van het evenement schriftelijk in ons bezit te zijn.
AP-3.2
Bij afzeggingen van 4 weken voor aanvang van het evenement worden geen extra kosten in rekening gebracht
Bij afzeggingen van 14 dagen voor aanvang van het evenement wordt 25% van het totaal bedrag in rekening gebracht
Bij afzeggingen van 7 dagen voor aanvang evenement wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht

Geplaatst in Voorwaarden.