Aanvullende voorwaarden van toepassing op digitale inschrijvingen

Aan het gebruik van digitale inschrijvingen zijn, naast de reeds in de algemene voorwaarden en in de disclaimer vermelde voorwaarden, de volgende aanvullende voorwaarden verbonden:

ADI-1. Inschrijving; Algemeen

ADI-1.1
Wij zijn niet verantwoordelijk voor geleden schade door eventuele technische storingen, waardoor uw aanvraag niet is binnengekomen.
ADI-2. Inschrijving; Cursussen

ADI-2.1
Bij het akkoord gaan met de voorwaarden gaat u een bindende overeenkomst met ons aan voor de cursus waarvoor u het formulier heeft ingevuld. Een schriftelijke handtekening is hierbij dan ook niet meer nodig.
ADI-2.2
U heeft de mogelijkheid om uw overeenkomst binnen 7 dagen na inschrijving schriftelijk te ontbinden. Na 7 dagen is het noodzakelijk om het volledige cursusgeld te voldoen. Ongeacht of u gebruik maakt van de desbetreffende inschrijving.
ADI-3. Inschrijving; Evenementen

ADI-3.1
Bij het akkoord gaan met de voorwaarden gaat u een bindende overeenkomst met ons aan voor de toegangsbewijzen voor het evenement waarvoor u het formulier heeft ingevuld. Een schriftelijke handtekening is hierbij dan ook niet meer nodig. Ten gevolge dient u, ongeacht of u gebruik maakt van de desbetreffende toegangsbewijzen, het volledige bedrag te voldoen.
ADI-3.2
Toegangsbewijzen kunnen tot één week voor aanvang van het evenement geanuleerd worden, gebeurd dit niet, dan dienen de kaarten betaald te worden. Ongeacht of u hier gebruik van maakt.
ADI-3.3
Toegangsbewijzen dienen minimaal één week voor aanvang van het evenement te zijn betaald.

Geplaatst in Voorwaarden.