Aanvullende voorwaarden van toepassing op abonnementen

Voor de cursussen waarvoor u zich inschrijft middels een abonnementsvorm zijn, naast de reeds in de algemene voorwaarden vermelde voorwaarden, de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing:

ACA-1. Inschrijving

ACA-1.1
Bij het afsluiten van een abonnement is deze doorlopend totdat deze schriftelijk wordt stopgezet.
ACA-1.2
Bij de eerste maand van het cursusjaar betaald u de eerste maand en de daarop volgende maand. Vervolgens dient iedere opvolgende maand het cursusgeld te worden voldaan.
ACA-1.3
Het verzoek tot stopzetten van een abonnement dient voor de start van een nieuwe kalendermaand schriftelijk in ons bezit te zijn.
ACA-1.4
Wanneer een abonnement wordt stopgezet loopt deze nog één maand door.

Geplaatst in Voorwaarden.